Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 51/BC-UBND
Ngày ký 25/03/2020
Người ký Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019
Lĩnh vực Quản lý xử lý VPHC & Theo dõi thi hành PL
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Báo cáo