Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 101/BC-UBND
Ngày ký 22/05/2020
Người ký Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Báo cáo