Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1417/STP-VP
Ngày ký 25/05/2020
Người ký Trần Chí Tiến
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Về việc Xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2020
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Hướng dẫn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Hướng dẫn