Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 16/BC-BCĐ
Ngày ký 11/02/2020
Người ký Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Lĩnh vực Hành chính Tư pháp
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Báo cáo