Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 03/2019/TT-BTP
Ngày ký 20/03/2019
Người ký Lê Thành Long
Trích yếu nội dung Thông tư quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Thông tư