Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 02/2019/TT-BTP
Ngày ký 15/03/2019
Người ký Phan Chí Hiếu
Trích yếu nội dung Thông tư quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
Lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Thông tư