Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 520/QĐ-BTP
Ngày ký 05/03/2019
Người ký Phan Chí Hiếu
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Kế hoạch năm 2019 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Quyết định