Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 521/QĐ-BTP
Ngày ký 05/03/2019
Người ký Phan Chí Hiếu
Trích yếu nội dung Kế hoạch năm 2019 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”.
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Kế hoạch