Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 709/KH-BTP
Ngày ký 05/03/2019
Người ký Phan Chí Hiếu
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Đề án " Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho thanh thiếu niên" năm 2019
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Kế hoạch