Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 708/KH-BTP
Ngày ký 05/03/2019
Người ký Phan Chí Hiếu
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Đề án " Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021" năm 2019
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Kế hoạch