Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 707/KH-BTP
Ngày ký 05/03/2019
Người ký Phan Chí Hiếu
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Kế hoạch