Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 16/2018/TT-BTP
Ngày ký 14/12/2018
Người ký Đặng Hoàng Oanh
Trích yếu nội dung Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Lĩnh vực Quản lý xử lý VPHC & Theo dõi thi hành PL
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Thông tư