Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 13/BC-BTP
Ngày ký 15/01/2019
Người ký Lê Thành Long
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019
Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Phân loại Báo cáo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Báo cáo