Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 13 /CT-UBND
Ngày ký 08/11/2018
Người ký Nguyễn Xuân Quang
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Chỉ thị