Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 147/2018/NĐ-CP
Ngày ký 24/10/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Nghị định