Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 13/2018/TT-BTP
Ngày ký 26/09/2018
Người ký Lê Thành Long
Trích yếu nội dung Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý.
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Thông tư