Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 3238/TB-LĐTBXH
Ngày ký 06/08/2018
Người ký Đào Ngọc Dung
Trích yếu nội dung Thông báo V/v nghỉ lế, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Thông báo


Các văn bản khác
Trở về trang trước