Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 11/2018/TT-BTP
Ngày ký 30/07/2018
Người ký Lê Thành Long
Trích yếu nội dung Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước
Lĩnh vực Hành chính Tư pháp
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Thông tư