Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1281/HD-STP
Ngày ký 28/06/2018
Người ký Nguyễn Thị Lài
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2018
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Hướng dẫn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

- Hướng dẫn

- Biểu

- Mẫu