Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 36/2018/TT-BTC
Ngày ký 30/03/2018
Người ký Trần Xuân Hà
Trích yếu nội dung Thông tư Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Thông tư