Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 43/2018/TT-BTC
Ngày ký 07/05/2018
Người ký Trần Văn Hiếu
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Thông tư