Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 45/NQ-CP
Ngày ký 09/05/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu nội dung Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Nghị quyết