Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1010/HD-STP
Ngày ký 20/06/2017
Người ký Trần Tiến Hải
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2017
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Hướng dẫn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Hướng dẫn

Mẫu số 1

Mẫu số 2A, 2B

Mẫu số 3A, 3B