Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 979/HD-STP
Ngày ký 30/05/2016
Người ký Nguyễn Thị Lài
Trích yếu nội dung Hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2016
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Hướng dẫn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Hướng dẫn

Biểu mẫu