Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 570/KH-UBND
Ngày ký 25/04/2016
Người ký Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Kế hoạch