Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1836 /STP-TĐKT
Ngày ký 16/10/2015
Người ký Trần Tiến Hải
Trích yếu nội dung Hướng dẫn về báo cáo tổng kết, bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng năm 2015
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Hướng dẫn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Hướng dẫn

Mẫu đính kèm