Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 106/2015/NQ-HĐND
Ngày ký 17/07/2015
Người ký Lương Ngọc Bính
Trích yếu nội dung Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Nghị quyết