Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 735/HD-STP
Ngày ký 22/04/2015
Người ký Nguyễn Thị Lài
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2015
Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Hướng dẫn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn: