Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 2139

  • Tổng 7.225.948

Sở Tư pháp Quảng Bình ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành về Luật sư

9:20, Thứ Sáu, 31-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt.

Đồng thời, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tư pháp nói chung, quản lý về luật sư, tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư nói riêng; qua thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); phát hiện các sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục, điều chỉnh, nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, đảm bảo dân chủ, công bằng xã hội. Ngày 02/3/2023, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 473/QĐ-STP ngày 23/02/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã tiến hành thanh tra tại Văn phòng Luật sư Minh Cường.

Kết thúc thanh tra tại Văn phòng Luật sư Minh Cường, trên cơ sở kết quả báo cáo của Đoàn Thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kết luận thanh tra số 902/KL-STP ngày 27/3/2023 về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về luật sư tại Văn phòng Luật sư Minh Cường. 

Thanh tra Sở

Các tin khác