Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2867

  • Tổng 7.448.109

Sở Tư pháp Quảng Bình phát hành Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở

14:5, Thứ Sáu, 5-7-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 28/6/2023, Sở Tư pháp Quảng Bình đã phát hành Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 7/2024. 

Theo đó, Tài liệu tuyên truyền một số quy định của pháp luật về hành vi mua, bán người; một số quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023; một số quy định của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất; một số quy định của Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở.
Tài liệu đã chỉ rõ mua bán người là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi: chuyển giao người để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; tiếp nhận người để giao tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; chuyển giao người để người khác bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi chuyển giao người theo hướng dẫn tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự. Mua bán người dưới 16 tuổi là thực hiện một trong các hành vi: chuyển giao người dưới 16 tuổi để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo; tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo; chuyển giao người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi chuyển giao người theo hướng dẫn tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP.
Tài liệu được phát hành dưới hình thức văn bản, bản ghi âm và đã được gửi qua hộp thư điện tử của Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở đó, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tuyên truyền sâu, rộng đến từng tổ dân phố, thôn, bản… và Nhân dân trên địa bàn nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật của người dân. 

Trần Công Trung
 

Các tin khác