Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 13

  • Hôm nay 3494

  • Tổng 7.264.072

Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

9:19, Thứ Hai, 15-4-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐPH ngày 08/01/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024, ngày 12/4/2024, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Quý I năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; các phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Cổng thông tin điện tử Quảng Bình, Website Sở Tư pháp đến dự và đưa tin về Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Phó trưởng Phòng quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên đến từ Sở Tài nguyên và Môi trường phổ biến, quán triệt Luật Đất đai năm 2024; trong đó tập trung làm rõ những điểm mới của Luật. Luật Đất đai năm 2024 đã được Quốc hội khoá XV thông qua vào ngày 18/01/2024 tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. So với Luật Đất đai năm 2013, Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 chương và 260 điều với nhiều điểm mới quan trọng, đã thể chế hóa theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất. Luật Đất đai năm 2024 cũng đã giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất; đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh; qua đó để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí đã đề nghị các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh nắm vững hơn nữa nội dung và tinh thần của Luật Đất đai năm 2024 và kịp thời cập nhật các văn bản có liên quan để tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, lựa chọn các hình thức thích hợp, phong phú, đa dạng và phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương tiếp tục triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền các Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua như: Luật Căn cước năm 2023, Luật Tài nguyên nước năm 2023, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023, Luật Viễn thông sửa đổi 2023, Luật Thanh tra năm 2022… Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo điều kiện, tình hình thực tế để có hình thức tuyên truyền phù hợp, cần đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật có hiệu quả.  Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh sẽ phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình để nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đưa pháp luật đến với người dân./.

Thu Hương

Các tin khác