Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 573

  • Tổng 7.459.792

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai nhiệm vụ tuyên truyền tháng 12/2023

8:36, Thứ Hai, 11-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 30/11/2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 4069/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 12/2023.

Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các Luật, Nghị định và các văn bản trong lĩnh vực quốc phòng gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân; văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.
Tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; tác hại, chế tài xử lý đối với việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
 Tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác dân số và tổ chức các hoạt động hưởng ứng chủ đề, thông điệp của Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2023.
 Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;  Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Thông tư 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD quy chuẩn an toàn cháy cho nhà và công trình….
Bên cạnh đó, tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại như Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ban, ngành, địa phương; trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo, youtobe….. trong công tác PBGDPL gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị./.
                                      

 Ánh Ngọc
 

Các tin khác