Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1155

  • Tổng 5.462.773

Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hòa giải viên huyện Tuyên Hóa

15:9, Thứ Sáu, 19-5-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025” năm 2023, ngày18/5/2023,  Sở Tư pháp phối hợp UBND huyện Tuyên Hóa đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hòa giải viên trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.

Tại Hội nghị tập huấn các học viên đã được nghe đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp truyền đạt giới thiệu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và phổ biến một số quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trong đó, tập trung một số kỹ năng PBGDPL trực tiếp, như: Kỹ năng thuyết trình; kỹ năng lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ; kỹ năng khôi phục và tăng cường sự chú ý và kỹ năng triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL...  đồng thời, đưa ra một số tình huống, kinh nghiệm trong công tác truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xử lý vi phạm hành chính và một số lĩnh vực pháp luật có liên quan như: giao dịch dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình…. để các đại biểu trao đổi, thảo luận.

Đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị tập huấn báo cáo viên đã truyền đạt kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; kỹ năng nhận biết về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.
Thông qua Hội nghị tập huấn này giúp các học viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở tại địa phương, từ đó góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.


Thu Hương

Các tin khác