Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 3020

  • Tổng 7.448.262

Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

17:4, Thứ Tư, 10-7-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 08/7/2024, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị giao ban cán bộ cốt cán trong toàn ngành để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng phòng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng, phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Đồng chí Trần Chí Tiến, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ngành Tư pháp Quảng Bình đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra tại các chương  trình, kế hoạch công tác năm 2024 của Ngành, của tỉnh với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đặc biệt là các nhiệm vụ được xác định tại Chương trình, Kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tạo cơ sở quan trọng trong việc thực hiện công tác Tư pháp một cách linh hoạt, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm ngay từ đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm, công tác tư pháp đã đạt được nhiều kết quả, nổi bật là: Công tác thẩm định dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh tiếp tục được chú trọng, trong đó, tập trung thẩm định kịp thời, chất lượng các quy định liên quan đến tiêu chuẩn, định mức trong quản lý sử dụng tài sản công; phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực; về quản lý đất đai, xây dựng, tài chính và một số lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của địa phương... Công tác tuyên truyền PBGDPL, theo dõi thi hành pháp luật đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới các hình thức tuyên truyền trong PBGDPL. Các hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tiếp tục được tăng cường, tập trung tham mưu cho tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động luật sư, đấu giá, công chứng, chứng thực. Công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, LLTP tiếp tục được thực hiện đúng quy định pháp luật, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06. Trong 6 tháng đầu năm, số lượng hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP tiếp tục tăng, Sở Tư pháp đã tập trung nguồn lực tiếp nhận và giải quyết việc cấp phiếu LLTP đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân; đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Tư pháp nói chung và lĩnh vực LLTP nói riêng. Các kết quả đạt được trong lĩnh vực tư pháp đã góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường pháp lý lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội. 
Các ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận sâu về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và những đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt công tác tư pháp trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Chí Tiến, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao kết quả thực hiện công tác tư pháp của các đơn vị đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh và chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần có giải pháp khắc phục; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị cần rà soát nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm, bám sát kế hoạch của ngành, địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là những nhiệm vụ có chỉ tiêu chưa đạt, khó đạt. Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cần thống nhất quan điểm chỉ đạo về chuyển đổi số, dịch vụ công, số hóa dữ liệu hộ tịch, Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ để tập trung thực hiện. Đối với những vướng mắc, tồn tại phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đề nghị các đơn vị bám sát để đề ra các giải pháp giải quyết dứt điểm; tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời tham mưu hướng dẫn, đôn đốc các nhiệm vụ của ngành trên địa bàn. Đồng chí đề nghị các đơn vị cần đổi mới phương pháp lãnh đạo, quản lý; kịp thời cập nhật, triển khai, xử lý các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành, phát huy tính chủ động trong tham mưu triển khai thực hiện, có phương pháp khoa học phù hợp và có cách làm mới, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo thêm nhiều chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa cho các hoạt động Tư pháp Quảng Bình trong năm 2024.

Thu Hương
 

Các tin khác