Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 3054

  • Tổng 7.448.296

Quảng Bình ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh

16:34, Thứ Tư, 26-6-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 25/6/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1158/KH-UBND về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030”.

Theo đó, Kế hoạch triển khai nhằm quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hòa giải ở cơ sở; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Kế hoạch đã đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện gồm: Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện; xây dựng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ lãnh đạo UBND cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch; thực hiện chỉ đạo điểm tại 08 đơn vị cấp xã thuộc 08 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hòa giải ở cơ sở; thu hút đội ngũ luật sư, luật gia, Hội thẩm nhân dân, lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực pháp luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, người đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên tham gia, hỗ trợ cho công tác hòa giải; huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc, vấn đề mới phát sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi; kiểm tra, khảo sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch, tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng hòa giải viên, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện Kế hoạch.

Kế hoạch cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố để Kế hoạch được triển khai có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Thu Hương

Các tin khác