Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 3280

  • Tổng 7.448.522

Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho hòa giải viên cơ sở huyện Minh Hóa

14:11, Thứ Hai, 17-6-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 16/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025” năm 2024, ngày 12/6/2024, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình phối hợp với huyện Minh Hóa tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng 100 học viên là hoà giải viên ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh quán triệt, phổ biến một số nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. Đồng chí đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 như: Nhân dân bàn và quyết định; Nhân dân tham gia ý kiến; Nhân dân kiểm tra, giám sát; nhân dân thụ hưởng; quy trình tổ chức cuộc họp ở cộng đồng dân cư; trình tự, thủ tục bầu, cho thôi trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện những nội dung Nhân dân bàn và quyết định đảm bảo tính hợp pháp theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Cũng tại lớp tập huấn báo cáo viên Sở Tư pháp đã truyền đạt kỹ năng về hòa giải ở cơ sở như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe; kỹ năng yêu cầu các bên cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc; kỹ năng xem xét, xác minh vụ việc; kỹ năng chuẩn bị tổ chức, điều hành, kiểm soát buổi hòa giải, kỹ năng giải thích, thuyết phục, hướng dẫn các bên tự thỏa thuận dàn xếp mâu thuẫn, tranh chấp. 

Tại Hội nghị, một số học viên đã có những phát biểu, trao đổi, thắc mắc liên quan đến pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương và đã được báo cáo viên giải đáp, tháo gỡ.

Thông qua Hội nghị tập huấn này giúp các học viên nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về dân chủ ở cơ sở và kỹ năng hòa giải ở cơ sở; qua đó thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật và có sự vận dụng để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bản thân; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, từ đó góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thu Hương

Các tin khác