Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 572

  • Tổng 7.459.791

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024

14:57, Thứ Hai, 22-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 19/01/2024, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy; Lãnh đạo Sở; toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở; đối tượng cảm tình Đảng và Ủy viên BCH các đoàn thể thuộc Sở Tư pháp. Đồng chí Trần Chí Tiến, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và dành thời gian tham luận các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong năm 2024. Hội nghị đã nghe các tham luận của Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi bộ Phòng Công chứng số 1, Công đoàn Sở, Chi đoàn Sở. Các tham luận đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của công tác xây dựng Đảng như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Chi bộ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, Chi bộ… 

Đồng chí Trần Chí Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Chí Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2024 của Đảng ủy Sở Tư pháp như: tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh; tăng cường xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ cơ quan, tổ chức; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác sinh hoạt chuyên đề; phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; rà soát, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; làm tốt công tác phát triển đảng viên; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ, đảng viên trong việc về chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tại hội nghị, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Đồng chí Trần Chí Tiến, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho các đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023


Công Trung

Các tin khác