Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 601

  • Tổng 7.459.820

Hội nghị triển khai công tác Tư pháp và nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2024

10:16, Thứ Năm, 11-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 10/01/2024, Sở Tư pháp Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp và nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2024. 

Dự hội nghị có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; các đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành có liên quan; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp. 

Năm 2023, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố; sự nổ lực, đoàn kết nhất trí của tập thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, ngành Tư pháp Quảng Bình đã đạt được kết quả trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, đã thẩm định 95 dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND và văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND do UBND trình, đã tham mưu UBND tỉnh tự kiểm tra 45 văn bản QPPL theo các chuyên đề mà Bộ Tư pháp yêu cầu, qua đó đã kịp thời kiến nghị xử lý đối với 04 văn bản QPPL có quy định về TTHC; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành rà soát 111 văn bản QPPL, kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế đối với 14 văn bản QPPL trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo…; công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính được tăng cường, chú trọng chuyển trọng tâm từ hoàn thiện pháp luật sang theo dõi tổ chức thi hành pháp luật; đã hoàn thành việc xây dựng cấu trúc quy trình và cung cấp 03 dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch và lĩnh vực LLTP thuộc phạm vi của Đề án 06; phối hợp với công an tỉnh triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch vào hệ thống điện tử trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong năm, các cơ quan đăng ký hộ tịch đã đăng ký 24.168 trường hợp đăng ký các sự kiện hộ tịch; đã thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và cập nhật thông tin LLTP lên Phần mềm tự động hóa công tác xây dựng, quản lý, vận hành khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp để cấp Phiếu lý lịch tư pháp; tăng cường tuyên truyền, PBGDPL về LLTP, nhất là đẩy mạnh việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng trên nền tảng trực tuyến; đã cập nhật 2.190 thông tin lý lịch tư pháp bổ sung vào phần mềm; đã tiếp nhận 25.035 hồ sơ đề nghị cấp phiếu LLTP trong đó có 8.551 hồ sơ nộp trực tuyến, đã cấp 25.679 phiếu LLTP tăng 15,87%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng 33,31% so với cùng kỳ năm ngoái; đã xóa án tích cho 497 trường hợp; chú trọng đầu tư các nguồn lực để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực tư pháp, hiện nay, tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp đủ điều kiện xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 100% (71/71 TTHC) với 80 quy trình dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh; đã tổ chức 6.146 hội nghị, cuộc họp cho 589.114 lượt người; tổ chức 122 cuộc thi với 48.204 lượt người tham gia; in ấn, phát hành 204.881 tài liệu, trong đó có 4.105 tài liệu đăng tải trên Internet. Ngoài ra, Sở Tư pháp tổ chức 21 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ và Nhân dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; thực hiện 24 chuyên mục “Pháp luật và Đời sống” trên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình và chuyên mục PBGDPL đăng trên Báo Quảng Bình; in ấn và cấp phát 71.100 tài liệu tuyên truyền; đăng tải nhiều lượt tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; Facebook, Fanpage, Zalo: Phổ Biến Pháp Luật Quảng Bình; hàng tháng, cung cấp tài liệu tuyên truyền trên loa truyền thanh ở cơ sở.  
Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tham luận đều cơ bản nhất trí với những kết quả công tác Tư pháp và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã đạt được trong năm 2023, đồng thời làm rõ hơn những những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tư pháp và công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đánh giá cao những kết quả của toàn ngành Tư pháp năm 2023, ghi nhận vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trong công tác tuyên truyền PBGDPL. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: trong năm qua, ngành Tư pháp đã phát huy tinh thần đoàn kết, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp với các cấp, các ngành; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương; vượt qua khó khăn, tích cực, chủ động triển khai toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó có những kết quả mà UBND tỉnh đánh giá cao, nổi bật. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: trong thời gian tới cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức quán triệt, cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ của ngành Tư pháp đã được xác định tại các chương trình, kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL của địa phương đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực trọng tâm như hộ tịch, quốc tịch, công chứng, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, trợ giúp pháp lý, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp về nhiệm vụ PBGDPL; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Tư pháp.
Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành Tư pháp trong triển khai nhiệm vụ Tư pháp và pháp chế. Đề nghị Lãnh đạo chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm công tác tư pháp, bố trí đủ số lượng biên chế, hoàn thiện bộ máy Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã theo quy định, tạo điều kiện về nguồn lực để vừa phát huy vai trò của đội ngũ công chức tư pháp trong tham mưu các vấn đề pháp lý ở địa phương vừa tạo điều kiện để Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hội nghị cũng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tổ chức đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Tư pháp.

Công Trung

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Các tin khác