Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 3165

  • Tổng 7.448.407

Hội nghị Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

16:25, Thứ Sáu, 29-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 29/12/2023, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Quý IV năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; đồng chí Dương Thanh Bình - Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Đoàn Anh Tuấn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; các phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Cổng thông tin điện tử Quảng Bình, Website Sở Tư pháp đến dự và đưa tin về Hội nghị.

Đồng chí Dương Thanh Bình - Giám đốc Sở Y tế báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Dương Thanh Bình - Giám đốc Sở Y tế phổ biến, quán triệt Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Đồng chí chỉ rõ, Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 09/01/2023. Luật có 12 Chương, 121 Điều quy định về quyền, nghĩa vụ của người bệnh; người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận; chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới và thử nghiệm lâm sàng… trong đó lần đầu tiên áp dụng mô hình Hội đồng Y khoa Quốc gia. Hội đồng Y khoa Quốc gia là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập, có chức năng đánh giá độc lập năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; có con dấu và trụ sở riêng. Ngoài ra, đồng chí cũng đã phân tích những điểm mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

Đồng chí Đoàn Anh Tuấn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đoàn Anh Tuấn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh phổ biến, quán triệt Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra. Trong đó, đồng chí đã chỉ rõ, Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023, gồm 08 Chương và 118 Điều (tăng 01 Chương và 40 Điều so với Luật Thanh tra năm 2010) và có một số điểm mới như: Tổng cục, Cục thuộc Bộ được thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành; UBND tỉnh có quyền thành lập Thanh tra sở; luật hóa các tiêu chuẩn bổ nhiệm các ngạch thanh tra viên; bỏ quy định cộng tác viên thanh tra; quy định mới về các trường hợp miễn nhiệm Thanh tra viên; phải có sự phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra; sửa đổi nội dung giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; về công khai kết luận thanh tra… 

Đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí đã đề nghị các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh nắm vững hơn nữa nội dung và tinh thần của Luật Thanh tra năm 2022 và Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 để tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong dịp Tết sắp đến, cần đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực như: an toàn thực phẩm; phòng, chống đốt pháo nổ; phòng, chống tác hại rượu, bia; an toàn giao thông… Ngoài ra, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo điều kiện, tình hình thực tế để có hình thức tuyên truyền phù hợp, cần đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 nhằm phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân; tiếp tục khẳng định và góp phần thực hiện tốt hơn, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh sẽ phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình để nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đưa pháp luật đến với người dân./.

Công Trung
 

Các tin khác