Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 3565

  • Tổng 7.444.004

LÃNH ĐẠO SỞ

7:33, Thứ Năm, 19-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP QUẢNG BÌNH

 

 

 

Giám đốc

+ Họ và tên: Trần Chí Tiến

+ Ngày sinh: 09/02/1975

+ Quê quán: Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh 

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 31/3/2003

    Ngày chính thức: 31/3/2004

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế

+ Chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp

+ Điện thoại cơ quan:(0232) 3825139

+ Email: ientc.stp@quangbinh.gov.vn

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc

+ Họ và tên: Trương Quang Sáng

+ Ngày sinh: 06/3/1975 

+ Quê quán: Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh 

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 01/9/1998

    Ngày chính thức: 01/9/1999

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, thạc sĩ Quản trị kinh doanh

+ Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp

+ Điện thoại cơ quan:(0232) 3822033

+ Email: sangtq.stp@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc

+ Họ và tên: Võ Thị Diệu Hương

+ Ngày sinh: 16/4/1979

+ Quê quán: Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh 

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 24/6/2008

    Ngày chính thức: 24/6/2009

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật 

+ Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp

+ Điện thoại cơ quan:(0232) 3823125

+ Email: huongvtd.stp@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc

+ Họ và tên: Trần Hữu Dân

+ Ngày sinh: 17/01/1974

+ Quê quán: Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh 

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 05/11/2004

    Ngày chính thức: 05/11/2005

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

+ Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp

+ Điện thoại cơ quan:(0232) 3833899

+ Email: danth.stp@quangbinh.gov.vn