Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 2806

  • Tổng 7.448.048

Cơ cấu tổ chức, bộ máy

15:10, Thứ Năm, 13-4-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH

 

 

I. LÃNH ĐẠO SỞ 

 

 

 

 

Giám đốc
Ông: Trần Chí Tiến
Điện thoại: 0232. 3825.139
Email: tientc.stp@quangbinh.gov.vn

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Ông: Trương Quang Sáng
Điện thoại: 0232. 3822.033
Email: 
sangtq.stp@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc
: Võ Thị Diệu Hương
Điện thoại: 0232. 3823.125
Email: 
huongvtd.stp@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc
Ông
: Trần Hữu Dân
Điện thoại: 0232. 3833.899
Email: 
danth.stp@quangbinh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ trong tập thể Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

 

 

II. TỔ CHỨC GIÚP VIỆC VÀ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

 

Văn phòng:  

 

 

- Điện thoại/Fax: (0232) 3.822.135; 3.825.447

- Bộ phận Một cửa giải quyết các thủ tục hành chính (Cấp phiếu LLTP...)

- Điện thoại: (0232) 3.812.812

- Email: stp@quangbinh.gov.vn

Đường giây nóng: 0232.3 825 447

 

Thanh tra Sở: 

 

 

- Điện thoại: (0232) 3.820.444

- Email: tt.stp@quangbinh.gov.vn

 

Phòng Hành chính Tư pháp và Bộ trợ Tư pháp:

 

 

- Điện thoại: (0232) 3.843.110; 3.835.592

- Email:hctp.stp@quangbinh.gov.vn

 

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật:

 

 

- Điện thoại: (0232) 3.843.188

- Email: pbgdpl.stp@quangbinh.gov.vn

 

Phòng Xây dựng Kiểm tra văn bản QPPL và Theo dõi thi hành pháp luật:

 

 

- Điện thoại: (0232) 3.859.837; 3.827.029

- Email: xdktvb.stp@quangbinh.gov.vn

 

 

 

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

 

  Phòng Công chứng số 1: 

 

 

- Trưởng phòng: Từ Minh Liên

Địa chỉ: Đường Quang Trung - TP Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3.822.534 / (0232) 3.827.139

+ Email: ccs1.stp@quangbinh.gov.vn

 

 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 

 

 

- Giám đốc: Nguyễn Bá Thành

+ Địa chỉ: Số  117 Lý Thường Kiệt - Thành phố Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3.845.365

+ Email: tgpl.stp@quangbinh.gov.vn

Đường giây nóng: 0232.3 82 82 87

 

 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 

 

 

- Giám đốc: Phạm Lê Sơn

+ Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh - Thành phố Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3.825.406

+ Email: dvdgts.stp@quangbinh.gov.vn

 

Các tin khác