Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 2986

  • Tổng 7.448.228

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

16:54, Thứ Tư, 10-11-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 1523/QĐ-BTP ngày 11/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch tổ chức trực tuyến Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế (gọi tắt là Công ước La Hay số 33), ngày 09/11/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 do Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, do đồng chí Trần Hữu Dân - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì.

Luật Nuôi con nuôi đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Ngày 01/02/2012, Việt Nam chính thức trở thành thành viên Công ước La Hay số 33.

Đồng chí Trần Hữu Dân - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì điểm cầu Quảng Bình

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo, đánh giá, tham luận liên quan đến công tác nuôi con nuôi, gồm: Kết quả thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên toàn quốc; Công tác xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi và công tác cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; Kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước tại thành phố Hà Nội; Công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các ý kiến thảo luận của một số tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh việc thi hành Công ước La Hay số 33 tại nước ta nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em, góp phần ngăn chặn lợi ích bất chính từ việc nuôi con nuôi và ngăn chặn các vụ việc trái với những mục tiêu của Công ước La Hay số 33; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nuôi con nuôi, quản lý có hiệu quả các tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
Tiếp thu đầy đủ các nội dung, ý kiến đóng góp, thảo luận tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi. Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ tăng cường các biện pháp bảo đảm thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33; hoàn thiện thể chế về nuôi con nuôi nhằm cụ thể hóa chính sách của Đảng và Nhà nước…

Phương Nhung

 

Các tin khác