Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 648

  • Tổng 7.459.867

Ngày 22/02/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 562/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

14:42, Thứ Hai, 26-2-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải:

Thủ tục

Các tin khác