Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 168

  • Tổng 7.459.387

Quy định của pháp luật về quyền tự do cư trú của công dân

10:58, Thứ Ba, 23-2-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Bạn đọc hỏi: Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về quyền tự do cư trú của công dân?

Trả lời:
Quyền tự do cư trú là một trong những quyền cơ bản của con người và thuộc nhóm quyền dân sự và chính trị. Quyền này được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế như: Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 (ICCPR), Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả những người lao động di trú và thành viên gia đình họ năm 1990;… 
Nội luật hóa các quy định pháp luật về lĩnh vực này trong các văn kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia, tại Điều 3 Luật cư trú (được sửa đổi, bổ sung năm 2013) quy định, công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú, tạm trú.
Quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
Theo quy định tại Điều 9 của Luật, quyền tự do cư trú của công dân được thể hiện trên các mặt cụ thể sau:
a. Lựa chọn, quyết định nơi thường trú, tạm trú của mình phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
b. Được cấp, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú; được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền cư trú.
c. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ quyền cư trú của mình. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật.
d. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật.

Các tin khác