Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2020

  • Tổng 7.225.829

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

9:52, Thứ Sáu, 10-5-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác hiện nay

Trình độ chuyên môn

Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật

(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)

1

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

2

 Nguyễn Thị Hồng Minh

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

3

 Nguyễn Viết Sỹ

Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

4

Lê Thị Vũ Hà

Trưởng Phòng Hành chính – Tổ chức, VPUBND tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

5

Dương Thị Bình

Chuyên viên chính, Phòng Nội chính - Văn xã, VPUBND tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

6

Trần Chí Tiến

Giám đốc Sở Tư pháp

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

7

Trương Quang Sáng

Phó Giám đốc
Sở Tư pháp

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

8

Võ Thị Diệu Hương

Phó Giám đốc
Sở Tư pháp

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

9

Trần Hữu Dân

Phó Giám đốc
Sở Tư pháp

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

10

Võ Tuyết Hà

Chánh Thanh tra
Sở Tư pháp

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

11

Nguyễn Văn Nghĩa

Chánh Văn phòng
Sở Tư pháp

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

12

Trà Đình Huân

Trưởng Phòng Xây dựng kiểm tra văn bản QPPL và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

13

Nguyễn Thị Hồng Luyến

Trưởng Phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

14

Nguyễn Nhật Vũ

Phó trưởng Phòng Phổ biến, GDPL, Sở Tư pháp

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

15

Nguyễn Bá Thành

Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước,
Sở Tư pháp

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

16

Phạm Lê Sơn

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản,
Sở Tư pháp

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

17

Hoàng Thị Lệ Hải

Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật,
Sở Tư pháp

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

18

Từ Minh Liên

Trưởng Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

19

Trần Công Trung

Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

20

Tô Ngọc Hồng

Chánh Thanh tra Sở Nội vụ

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

21

Nguyễn Thị Kim Oanh

Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

22

Phan Hoài Nam

Phó Giám đốc Sở Công thương

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

23

Mai Hồng Ngọc

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và
Đầu tư

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

24

Hà Quốc Phong

Phó Giám đốc
Sở Văn hóa và Thể thao

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

25

Đặng Đông Hà

Phó Giám đốc Sở Du lịch

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

26

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên, Sở Ngoại vụ

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

27

Đoàn Xuân Toản

Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

28

Nguyễn Sinh Thành

Phó Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

29

Trần Thị Diện

Phó Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

30

Nguyễn Xuân Hòa

Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

31

Lê Thị Thúy Vân

Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

32

Trần Thị Thu Liễu

Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

33

Nguyễn Ngọc Tình

Chánh Thanh tra
Sở Xây dựng

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

34

Phan Xuân Hào

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

35

Phan Thị Hiền

Phó trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH và CN

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

36

Hoàng Sơn Hùng

Phó trưởng Phòng nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

37

Lê Thị Thúy Phương

Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ, Ban Dân tộc

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

38

Nguyễn Thị Quý Hợi

Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính, Quỹ PT đất

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

39

Đoàn Phúc Trà

Trưởng Phòng Quy hoạch xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

40

Cao Viết Tuân

Trợ lý, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

41

Lê Hồng Tư

Trưởng Ban Bảo vệ An ninh Quân đội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

42

Trần Anh Tuấn

Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

43

Nguyễn Hữu Toàn

Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

44

Trần Tiến Hải

Phó Hiệu trưởng Trường chính trị Quảng Bình

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

45

Diệp Thị Thu Thỏa

Trưởng Phòng Thanh tra, khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường CĐ Kỹ thuật CNN Quảng Bình

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

46

Dương Thị Hồng Thuận

Phó trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Quảng Bình

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

47

Nguyễn Xuân Hiếu

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

48

Nguyễn Quang Vĩnh

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

49

Lê Phong Hồng

Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

50

Bùi Đức Thành

Trưởng Phòng Phóng viên - Bạn đọc, Báo Quảng Bình

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

51

Lê Thị Mỹ Hiền

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

52

Đinh Trung Hiếu

Phó Bí thư Tỉnh đoàn
Quảng Bình

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

53

Mai Thị Mỹ Trang

Trưởng Ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

54

Võ Văn Tiến

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

55

Trần Thị Liên

Trưởng Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

56

Trương Đình Tuất

Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

57

Trần Hoàng Kim Dung

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

58

Nguyễn Văn Thìn

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

59

Dương Thị Thúy Hòa

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

60

Trần Viết Đán

Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

61

Nguyễn Thị Minh

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

62

Trần Hữu Sỹ

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

63

Trần Phương Nam

Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

64

Đoàn Tiến Dũng

Trưởng Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án kinh tế, chức vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

65

Nguyễn Văn Dũng

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

66

Trần Đại Sơn

Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

67

Hoàng Thị Nam Hương

Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

68

Hoàng Hữu Nghị

Phó trưởng Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

69

Trần Đình Hải

Phó Cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

70

Ngô Thị Nhất Anh

Chuyên viên Phòng Thanh tra, kiểm tra

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

71

Đoàn Kim Nga

Phó Chánh Thanh tra, giám sát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh
Quảng Bình

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

72

Nguyễn Thanh Hải

Phó trưởng Phòng Nhân sự - Tổng hợp, Viễn thông Quảng Bình

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

73

Võ Khắc Hoan

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Trung

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

74

Đoàn Thị Thu Thủy

Chuyên viên, Bưu điện tỉnh

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

75

Nguyễn Thị Bích Đào

Kiểm soát viên thị trường, Cục quản lý thị trường

 

Số 3479/QĐ-UBND ngày 06/12/2023

Các tin khác