Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2968

  • Tổng 7.448.210

Tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở năm 2024

8:57, Thứ Hai, 20-5-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 15/5/2024, Sở Tư pháp phối hợp UBND thành phố Đồng Hới tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2024 cho 100 đại biểu là các hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Trương Quang Sáng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp trình bày quán triệt pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao nhận thức cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; tổ chức thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu quả theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về dân vận và dân chủ ở cơ sở.

Ngoài ra, các hòa giải viên còn trực tiếp tham gia trao đổi kinh nghiệm xử lý tình huống hòa giải thực tế, phức tạp điển hình. Thông qua việc giải quyết những tình huống, Báo cáo viên pháp luật đã lồng ghép trao đổi những lưu ý trong quá trình thực hiện các bước hòa giải, việc tra cứu, tìm hiểu và khai thác các quy định pháp luật để vận động, thuyết phục các bên tranh chấp.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu được bổ sung những kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phù hợp, thiết thực để vận dụng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, trong việc vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng như trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung; đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

                                                                                                          Lê Thị Thu Thủy

Phòng Tư pháp TP Đồng Hới

Các tin khác