Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 3748

  • Tổng 7.506.785

Tăng cường công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Minh Hóa

9:28, Thứ Ba, 2-4-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Xác định rõ phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.  Trong thời gian qua, công tác PBGDPL trên địa bàn huyện đã được sự quan tâm vào cuộc của các ngành, các cấp, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh, chính trị và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Để đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác này, hằng năm UBND huyện, Hội đồng PBGDPL huyện đều xây dựng chương trình, kế hoạch hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp với địa bàn và đối tượng khác nhau; thường xuyên đổi mới công tác phối hợp PBGDPL thông qua các thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL. Nhận thức được sâu sắc vấn đề này, huyện Minh Hoá đã chú trọng phát huy vai trò, tính phối hợp của các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL và đã đạt được nhiều kết quả cao trong việc tham mưu giúp Hội đồng thực hiện chức năng tư vấn cho UBND huyện trong chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn. Với 31 thành viên thuộc các phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, Hội đồng đã phát huy được tính tích cực, chủ động, đa dạng trong công tác này, phối hợp với Phòng Tư pháp trong tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng; góp ý các văn bản về PBGDPL do các cơ quan cấp trên yêu cầu; định hướng nội dung, hình thức PBGDPL; hướng dẫn các hoạt động chủ điểm PBGDPL trong năm,…
Điển hình trong những năm qua là sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị như Công an huyện, Huyện đoàn, Thanh tra huyện, Phòng Dân tộc, Huyện đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ huyện, các Đồn biên phòng đóng trên địa bàn, UBND các xã thị trấn với nhiều hoạt động tuyên truyền nổi bật, tuyên truyền với các nội dung như: Phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông, luật hình sự, xử lý vi phạm hành chính, phòng chống bạo lực học đường, tuyên truyền về Luật biên phòng, chủ quyền an ninh biên giới, Luật Nghĩa vụ quân sự; phòng, chống tệ nạn xã hội; các quy định của pháp luật có liên quan mật thiết đến đối tượng thanh thiếu niên và đồng bào dân tộc thiểu số, các vấn đề về hôn nhân và gia đình, đặc biệt là vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. …

Hội nghị ký kết gia đình hội viên nông dân không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội ở xã Tân Hóa

Với các hình thức tuyên truyền đa dạng như: thông qua hình thức hội nghị trực tiếp, phiên toà giả định, sân khấu hoá, xây dựng các video tuyền truyền pháp luật, tổ chức các cuộc thi, tuyên truyền “đến tận ngõ, gõ từng nhà” với phương châm “mưa dầm, thấm lâu” đến người dân; Tuyên truyền thông qua mạng lưới hệ thống loa truyền thanh cơ sở, nâng cao công tác hoà giải, công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tuyên truyền PBGDPL thông qua quy ước, hương ước thôn, tổ dân phố; đồng thời thông qua sinh hoạt của các đoàn thể: Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, thông qua sinh hoạt ngoại khóa trong các trường học… đã tạo được sự tham gia và quan tâm đặc biệt của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Theo thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn huyện đã tổ chức 191 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL thu hút 11.458 lượt người tham dự, cấp phát hơn 1.500 tài liệu miễn phí cho các đối tượng được tuyên truyền. Thực hiện tuyên truyền hơn 750 lần trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở,…
Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, huyện Minh Hoá tiếp tục chú trọng tăng cường, đổi mới công tác phối hợp PBGDPL, trọng tâm như: Cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với việc thực hiện công tác phối hợp PBGDPL; đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân kết hợp với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trong tham mưu triển khai thực hiện công tác PBGDPL nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành tư pháp được cấp trên giao.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, xác định đó là cầu nối để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, thời gian qua, công tác này trên địa bàn huyện Minh Hóa đã góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn và làm hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.
    

Kim Oanh
Phòng Tư pháp huyện Minh Hóa

 

Các tin khác