Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 437

  • Tổng 7.459.656

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bảo đảm an ninh, trật tự

15:48, Thứ Ba, 30-5-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 27/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTG về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo đó, để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bảo đảm an ninh, trật tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ:
- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng;
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay… để người dân có cơ hội việc làm phù hợp nhu cầu, năng lực bản thân, tăng thu nhập, giảm thời gian nhàn rỗi;
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lực lượng vũ trang gương mẫu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;
- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì hoặc phối hợp rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động.
Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý nhà nước về trò chơi điện tử trên mạng, quản lý chặt chẽ việc thẩm định kịch bản các trò chơi điện tử trên mạng, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lợi dụng trò chơi điện tử trên mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc thu lợi bất chính…; Ngân hàng Nhà nước chủ động rà soát, phát hiện và phối hợp với các bộ, ngành liên quan xử lý nghiêm hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, mua bán, mở hộ tài khoản ngân hàng, ví điện tử…; Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; …
Đề nghị Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo cơ quan tiến hành tố tụng các cấp phối hợp chặt chẽ trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự và những hoạt động hợp tác quốc tế khác khi xử lý các vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc…; đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc…

C.T
 

Các tin khác