Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 305

  • Tổng 7.459.524

Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 và lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

17:11, Thứ Hai, 20-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 17/02/2023, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 và lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Võ Thị Diệu Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và toàn thể hội viên Chi hội Luật gia Sở Tư pháp.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã báo cáo đánh giá kết quả công tác của Chi hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, các công chức, viên chức của Sở Tư pháp, đồng thời là hội viên Chi hội Luật gia Sở đã tham mưu Lãnh đạo Sở thẩm định 58 dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh và văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình (đạt 100%); góp ý 41 dự thảo văn bản QPPL của địa phương và 30 văn bản QPPL của Trung ương; tự kiểm tra 37 văn bản QPPL (đạt 100%); kiểm tra theo thẩm quyền 30 văn bản QPPL do UBND cấp huyện gửi đến (đạt 100% số văn bản nhận được); rà soát 154 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành; thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí 245 người thuộc diện được TGPL; tích cực tham mưu Lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn; trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào công tác PBGDPL với việc tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” thu hút 48.678 thí sinh tham gia...

Đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận kết quả Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã đạt được trong năm 2022. Năm 2023, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Chi hội Luật gia và các luật gia Sở Tư pháp tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tuân thủ thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị (khoá XIII) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới và Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 21/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/219 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia VIệt Nam trong tình hình mới; thực hiện tốt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và các văn bản có liên quan; nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội và toàn thể hội viên trên các lĩnh vực công tác chuyên môn cũng như hoạt động của Chi hội; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các hội viên; chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị và địa phương tích cực tham gia công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền PBGDPL, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp; đoàn kết triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia các cấp…

Hội nghị đã dành thời gian lấy ý góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí và đánh giá cao sự cần thiết ban hành Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Bên cạnh đó, Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến tham gia đóng góp cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) xoay quanh các vấn đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cơ chế chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất… Chi hội tổng hợp các ý kiến gửi cơ quan có thẩm quyền tổng hợp chung.

Tại Hội nghị, 02 tập thể và 05 cá nhân đã được trao Giấy khen của Hội Luật gia Quảng Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2022.

Đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Tư pháp trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2022

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Luyến, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Sở Tư pháp trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2022

Thu Hương

Các tin khác