Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 479

  • Tổng 7.459.698

Phối hợp cung cấp Clip và tăng cường theo dõi, cập nhật thông tin Trang Youtube Phổ biến, giáo dục pháp luật Quảng Bình

8:23, Thứ Sáu, 17-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực của Hội đồng PBGDPL tỉnh) đã xây dựng và đưa vào vận hành Trang Youtube Phổ biến, giáo dục pháp luật Quảng Bình (@PBGDPLQuangBinh).

Giao diện Trang Youtube Phổ biến, giáo dục pháp luật Quảng Bình

Để Trang Youtube Phổ biến, giáo dục pháp luật Quảng Bình đi vào vận hành đạt hiệu quả cao nhất, ngày 14/02/2023 Sở Tư pháp đã có Công văn số 360/STP-PBGDPL về việc phối hợp cung cấp Clip về PBGDPL và tăng cường theo dõi, cập nhật thông tin trên Trang Youtube Phổ biến, giáo dục pháp luật Quảng Bình, theo đó, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu phối hợp cung cấp các Clip về phổ biến, giáo dục pháp luật đã được cơ quan, đơn vị thực hiện gửi về Sở để thực hiện đăng tải lên Trang Youtube Phổ biến, giáo dục pháp luật Quảng Bình; đồng thời đăng tải trên các trang mạng xã hội hiện đang vận hành của Sở Tư pháp như Facebook: Phổ Biến Pháp Luật (Quảng Bình) và Fanpage: PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - Quảng Bình; Trang Zalo Official Account: Phổ biến, giáo dục pháp luật Quảng Bình.

Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh phổ biến rộng rãi trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, Sở cũng đề nghị cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp hướng dẫn bằng hình thức phù hợp quảng bá về phổ biến, giáo dục pháp luật qua trang mạng xã hội nêu trên cho cán bộ tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin từ Trang Youtube Phổ biến, giáo dục pháp luật Quảng Bình và trang mạng xã hội hiện có của Sở Tư pháp; kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật) những nội dung chưa phù hợp để nghiên cứu điều chỉnh.

Các tin khác